Supply Chain Security

Home   /   Supply Chain Security

Als logistiek dienstverlener heeft u een grote verantwoordelijkheid over de veiligheid van uw producten. Eye Watch Security Group werkt reeds voor meerdere grote (internationale) opdrachtgevers in de high-value industrie en wordt jaarlijks geaudit op branchespecifieke en veelal hoge veiligheidseisen. Door de inzet vanuit onze expertise en gespecialiseerde beveiligers voldoen onze opdrachtgevers ruimschoots aan de gestelde beveiligingseisen.

TAPA / AEO
Zo werken de beveiligers van Eye Watch Security Group voor diverse opdrachtgevers  volgens de strenge TAPA eisen. Of het nu gaat om de TSR of FSR standaarden, Eye Watch Security Group werkt binnen de TAPA certificering op alle drie de niveaus, al naar gelang de wensen van de opdrachtgever. Bedrijven die zich bezighouden met internationale handel krijgen te maken met de securityprogramma’s ‘Authorized Economic Operator’ (AEO) op het gebied van douane en ‘Known Consignor’ voor luchtvracht. Ook voor deze programma’s voldoen de beveiligers van Eye Watch Security Group aan alle eisen.

Food Defence
Daarnaast heeft Eye Watch Security Group in de loop de jaren ook stappen gezet op het gebied van Food Defense. Dit is het beveiligen van een productiefaciliteit tegen opzettelijke besmettingen. Dit in tegenstelling tot voedselveiligheid, dat uitgaat van onopzettelijke besmettingen. Ieder producerend bedrijf in de voedselindustrie dient over een Food Defense plan te beschikken. Hiervoor is securitykennis vereist. Belangrijk is dat maatregelen op het gebied van Food Defense de productie- en logistieke processen niet verstoren.

Voor ieder
beveiligingsvraagstuk
bieden wij een
passende oplossing