Tijd is het kostbaarste bezit van de mens

Dave van de Laar

Als mens zal je instaat moeten zijn jezelf centraal op het speelveld te zetten. Om ‘tijd’ te claimen en om te winnen in het leven is 100% commitment noodzakelijk. Commitment gecreëerd vanuit jouw als zakelijk leider vanuit een Inner Stance. Zeker nu richting het einde van het jaar praten wij ons zelf massaal aan dat we het “O zo druk hebben” en nergens geen tijd voor hebben.

Dave van de Laar CEO Eye Watch Security Group BV

Maar wat is dit nu “tijd”?

Jouw Inner Stance bepaald namelijk waar je vandaan komt en is direct de basis voor waar je naartoe gaat. Deze uitgangspositie noemen we je Inner Stance. Je innerlijke houding, of je positie waar je vandaan komt, kun je ten allen tijde aanpassen op de situatie of veranderen.

Toelichting “Als je morgen dood gaat” of je “een miljoen euro kan ophalen” zou tijd dan nog een rol spelen in jouw leven? Is tijd dan nog van essentieel belang? Roepen wij dan nog steeds: “ik heb geen tijd?”

Het antwoord is simpel: “Nee”. Namelijk als we tijd om zouden kunnen zetten in waarde dan kunnen we samen concluderen dat tijd van onschatbare waarde is en ons kostbaarste bezit. De Inner Stance waar jij vandaan komt bepaalt de tijd en acties die je kunt inzetten om van A naar B te komen. Vanuit deze praktische wetenschap kunnen we juist meer efficiënte tijd creëren.

Hoe dan

Tijd is feitelijk niet te koop dit creëer jezelf door in actie te blijven en commitment te vragen, vanuit jouw als persoon en binnen je omgeving om deze creatie van meer tijd tot werkheiligheid te spreken. Concreet een verklaring te doen op tijd en je belofte vanuit een commitment te bekrachtigen.  Het is dus ten zeerste aan te raden hier zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Elke maand, week, dag, uur, minuut en zelfs elke seconde ben jij instaat impact te maken op jouw leven en dat van anderen.

Binnen het bedrijfsleven waar jij je mogelijk midden op het speelveld begeeft als zakelijk leider, ondernemer, manager wordt je dagdagelijks geconfronteerd met uitspraken als; “ik heb hier geen tijd voor” of “het lukt me niet” of “de dag is te kort”. Concreet zijn dit allemaal intern gaande dialogen die we ons zelf aan praten om tot een escape te komen. Je kan dit benoemen als een excuus om spreekwoordelijk met “moord” weg te komen. Wij als mens plakken namelijk zelf zoveel reden op om iets niet te hoeven te doen binnen een bepaalde tijdslijn met gestelde deadline. Als zakelijk leider, ondernemer, manager wil je dit herkennen om zogenaamd zwak, zelfs crimineel gedrag, van jezelf en anderen te stoppen. Binnen je leven en organisatie is dit “de sluipmoordenaar” die alles te kort doet aan een krachtig leven. Namelijk als bijpassend voorbeeld te benoemen in deze mooie december maand “de Kerstdagen”. Daar hebben we ineens drie dagen lang een zee van tijd om volledig uitgecheckt – ruim 72 uur – in comfort modus te gaan. En volledig uitgecheckt te gaan zonder besef van tijd. Hier weten mensen zich ineens wel volledig over te leven vanuit een zeer comfortabele Inner Stance. Binnen de Westerse cultuur zijn wij als mens ons volledig kwijt geraakt om hierin te kijken naar daadwerkelijk noodzakelijk vereiste acties in tijd.

Toelichting: Stel je eens voor als mens wordt je geboren op deze prachtige aarde “en zegt de gynaecoloog, deze prachtige baby is zojuist geboren, maar ik zie het al die heeft nergens tijd voor”.  Kortom tijd is een keuze “vanuit een Inner Stance”. Het creëren van tijd, is een keuze. Tijd nemen vanuit ruimte en rust brengt juist voorwaartse snelheid in tijd en maakt jouw een sterker en een veel krachtiger persoon.

''Elke maand, week, dag, uur, minuut, en zelfs elke seconde ben jij instaat impact te maken op jouw leven en dat van anderen,''

Timemanagement

Tijd gebruiken wij als mens om impact te kunnen maken op onze omgeving. De impact die je hebt, weerspiegelt de grootsheid van jouw leven, en draagt bij aan de welstand van je familie, kennissen, vrienden en netwerk. Bovenal vormt het een essentieel element in je persoonlijke ontwikkeling. Zakelijk leiders, waaronder ook coördinatoren en managers, willen zich vaak verschuilen achter de kreet “timemanagement”. Deze Westerse maar vooral theoretische kreet van uitsluitend organisatorische besluiten en maatregelen kunnen we direct overboord gooien als men geen commitment heeft op tijd. Beheers jouw timemanagement moeiteloos door simpelweg jouw organisatorische doelen tot realiteit te maken en actie te ondernemen. Op deze manier behaal je succes en win je de dag. In de praktijk is het heel eenvoudig toe te passen, maar de ware sleutel tot krachtige resultaten en verzoeken ligt juist in het commitmentmanagement. Het commitment is van levensbelang om daadwerkelijk te komen tot acties, verzoeken en resultaten. Jouw commitment bepaald de noodzakelijke vereiste acties om van A naar B te komen zonder dat timemanagement hierin een rol speelt. Dit commitment is een belofte die je doet om te komen tot tijdsgebonden afspraken en dit is ook indirect de basis om tot timemanagement te komen, zonder daar heel veel extra inspanning voor te hoeven doen.

''Commitment is een belofte die je doet om te komen tot tijdsgebonden afspraken''

Geen tijd hebben

Het telkens roepen van geen tijd hebben komt niet bepaald sexy over, vaak is het een manier om je te verschuilen achter oprechte eerlijkheid. Mensen gebruiken dit vaak om zich te verschuilen achter de waarheid of zichzelf juist niet kwetsbaar op het speelveld durven te zetten. Het lijkt vaak alsof ‘geen tijd hebben’ een enorme last is, maar in werkelijkheid doet dit een beroep op onze capaciteit om prioriteiten te stellen. Door oprecht eerlijk te zijn en selectief om te gaan met onze tijd, creëren we ruimte om de belangrijke dingen te doen, waardoor er juist meer tijd en ruimte ontstaat. Het is een voortdurende misvatting waarin velen leven: “Ik heb niet genoeg tijd.” Ontdek hoe je deze misvatting kunt doorbreken door efficiënt met je tijd om te gaan, en win tijd en ruimte door toewijding aan je afspraken.

Als je genoeg minuten wint, win je het uur.
Als je genoeg uren wint, win je de dag.
Als je genoeg dagen wint, win je de week.
Als je genoeg weken wint, win je de maand.
Als je genoeg maanden wint, win je het jaar.
Als je genoeg jaren wint, win je je leven.

''Door oprecht eerlijk te zijn en selectief om te gaan met onze tijd, creëren we ruimte om de belangrijke dingen te doen''

Doelmanagement

Kies doelen die er het meest toe doen. Wees helder over de resultaten die je wilt bereiken en schep duidelijkheid over de toekomst die je voor jezelf creëert. Verklein de afstand erop, kijk hoe je to the point kunt komen en creëer een omgeving die voorwaartse snelheid op het speelveld centraal zet. Begin door doelen te stellen binnen kortere tijdsbestekken. Veranker deze doelen stevig door middel van krachtige afspraken en concrete details. Zo leg je een solide basis voor een doelgerichte en succesvolle aanpak. Jij als mens maakt afspraken op basis van commitment en jij breekt deze belofte niet hiermee toon jij als mens ownership en creëer jij een krachtig leven.

Het weten draagt niets bij aan het doen dit is juist wat Straight-line leadership mij leerde inzien en gebruiken om vanuit een krachtige inner-stance te komen. Het is de stem in je hoofd die ervoor zorgt dat je niet instaat bent krachtig te communiceren.

Zonder focus en het leren shiften van je interne wereld dialoog ben je absoluut niet instaat krachtig te luisteren en is de informatie bepalend die bijdraagt of je als leider instaat bent deze te ontvangen. De kwaliteit van het gesprek K x I x A is de informatie die jij krachtig kan delen waardoor de acceptatie vanuit een dialoog impact maakt op de boodschap die jij wil overbrengen op de ander. Hierbij is het van groot belang te zien of de ander niet is uitgecheckt “time and place” is hierbij van essentieel belang om als leider te komen van A naar B.

''Stel nooit uit tot morgen wat je vandaag kunt bereiken, door tijd te creëren en te winnen maak jij impact op jouw leven en dat van andere''

Dave van de Laar, CEO van Eye Watch Security Group, vertelt in boeiende blogs wat hem op dat moment bezighoudt. Hiermee hoopt hij te inspireren en te laten zien dat beveiliging meer is dan alleen beveiligen.

TOP