Cao cao Veiligheidsdomein Nederland (VVNL) versus cao Particuliere Beveiliging

Cao Beveiliging: wat moet je weten?

Eye Watch Security Group is aangesloten bij de cao Veiligheidsdomein Nederland (VVNL). Wat zijn de voordelen van deze cao ten opzichte van de cao Particuliere Beveiliging (PB)?

Loonstijging: hoger loon cao Veiligheidsdomein Nederland

Een belangrijk verschil tussen de cao VVNL en cao PB is de loonstijging. Medewerkers onder de cao PB ontvangen een loonstijging van 6,20%, inclusief een nabetaling van vorig jaar. In vergelijking hiermee hebben de medewerkers van Eye Watch Security Group, die onder de cao VVNL vallen, een loonstijging van 8,67% gekregen, bovenop een eerdere stijging van 13,49% in het voorgaande jaar. Dit verschil in loonontwikkeling heeft een grote impact op het inkomen van de beveiligers. EWSG steunt deze positieve ontwikkeling.

Vakantiedagen: teruggave vakantiedagen

Een ander punt van verschil is de teruggave van onterecht ingehouden vakantiedagen. Bij de cao PB is deze teruggave nog niet gerealiseerd. Binnen de cao VVNL zijn stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat medewerkers hun vakantiedagen correct terugkrijgen. Dit draagt bij aan een eerlijker en transparanter beleid ten aanzien van verlof.

Overurentoeslag: aandacht voor overuren bij cao Veiligheidsdomein Nederland

De vergoeding voor overuren is een belangrijk aandachtspunt, vooral voor medewerkers die vaak overwerken. Onder de cao PB wordt de overurentoeslag vanaf 144 uur nog niet uitgevoerd. Bij de cao VVNL wordt hier wel rekening mee gehouden, waardoor onze medewerkers eerder compensatie ontvangen voor hun extra gewerkte uren.

Reiskostenvergoeding: 23 eurocent bij cao Veiligheidsdomein Nederland

Tenslotte is er de reiskostenvergoeding. In de cao PB wordt deze vergoeding nog niet volgens het fiscale maximum van 23 cent per kilometer uitgekeerd. De cao VVNL volgt dit fiscale maximum al sinds januari van dit jaar. Dit betekent dat medewerkers die onder de cao VVNL vallen een hogere vergoeding voor hun reiskosten ontvangen, wat voordelig is voor hun netto-inkomen.

Conclusie: cao Veiligheidsdomein Nederland blijkt gunstiger

De cao VVNL biedt voor de medewerkers van Eye Watch Security Group enkele belangrijke voordelen ten opzichte van de cao Particuliere Beveiliging. Hogere loonstijgingen, een eerlijkere regeling voor vakantiedagen, een betere overurentoeslag en een gunstige reiskostenvergoeding zijn enkele van de punten die de cao VVNL aantrekkelijker maken. Deze arbeidsvoorwaarden kunnen bijdragen aan de tevredenheid en motivatie van onze medewerkers.

Dave van de Laar, CEO van Eye Watch Security Group, licht toe: “Wij willen goed voor onze mensen zorgen. Daarom hechten we veel waarde aan de arbeidsvoorwaarden en het welzijn van onze medewerkers. We geloven dat gemotiveerde en tevreden medewerkers de sleutel zijn tot het leveren van uitstekende beveiliging aan onze klanten."

Werken als beveiliger bij Eye Watch Security Group?

Bekijk hieronder onze vacatures.

TOP